ความยั่งยืน

เป้าหมายคือ…การเคลื่อนย้ายที่สะอาดและชาญฉลาด

ตั้งแต่การสูญเสียน้ำแข็งในทะเลและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลไปจนถึงเหตุการณ์รุนแรง เช่น พายุเฮอริเคน ความแห้งแล้ง...

Continue reading