แพลตฟอร์ม EV โซลูชัน โดย เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล

ความภาคภูมิใจของเรา

แพลตฟอร์ม EV โซลูชัน

โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Smart Clean Mobility”

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล พัฒนาโซลูชันสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) โดยบูรณาการบริการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มองค์กรในทุกประเภท ด้วยแนวคิด “Smart Clean Mobility” โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ครอบคลุมในด้านต่างๆได้แก่ …

ระบบนิเวศ EV แบบครบวงจร

“เราคือ Ecosystem Builder”
SCG-0Artboard-9

การคัดสรรผู้ผลิต (Suppliers)

ยานยนต์ไฟฟ้าโดยเน้นที่คุณภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่

SCG-0Artboard-7

ชิ้นส่วนอะไหล่ (Spare Part)

การจัดเตรียมศูนย์กระจายชิ้นส่วนอะไหล่ (Spare Part) ของยานยนต์ไฟฟ้า

SCG-0Artboard-11

การซ่อมบำรุง (Maintenance)

ด้วยเครือข่ายทั้งที่เป็นรูปแบบศูนย์บริการ (Service Center) และทีมบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service)

SCG-0Artboard-2

สถานีชาร์จ (Charging Station)

ด้วยการสร้างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมระบบ software (Charging Station Network) เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการและเชื่อมโยงสถานีชาร์จแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน

SCG-0Artboard-10

การจัดหา (Sourcing)

อุปกรณ์ Charger ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับพลังงานทางเลือก เช่น Solar roof อีกทั้ง สรรหาเทคโนโลยีในการนำแบตเตอรี่ที่ครบอายุการใช้งานมาแปรสภาพให้เป็นระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงจัดหาพนักงานขับรถ

SCG-0Artboard-4

การประกอบรถยนต์ (Assembly)

ได้แก่ การนำเข้า Module ยานยนต์ไฟฟ้ามาประกอบร่วมกับชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศ การ convert ยานยนต์สันดาปภายในประเทศให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า

SCG-0Artboard-3

การพัฒนาระบบ IT (IT Development)

ในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ด้านการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า ความสามารถในการติดตามสถานะการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของรถให้มากยิ่งขึ้น

SCG-0Artboard-6

การเงิน (Finance)

นำเสนอรูปแบบทางการเงินที่หลากหลาย (Financial Package) ทั้งรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ (leasing) และอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

คำพูดของผู้บริหาร

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนและเศรษฐกิจแบบบีซีจี โมเดล (รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียนและ เศรษฐกิจสีเขียว) ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั่วโลก เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งของรัฐบาล ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จะมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด “Smart Clean Mobility” ร่วมกับพันธมิตรด้านระบบนิเวศของเราในตลาดหลัก เราจะช่วยให้ลูกค้าของเรามุ่งไปสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดโดยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตลอดจนโซลูชันอัจฉริยะที่สมบูรณ์และไร้กังวลได้

เราตั้งตารอการเดินทางที่แสนน่าตื่นเต้นนี้ต่อไป

ภารกิจของเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างธุรกิจที่เติบโตใหม่ด้วยแนวคิด“Smart Clean Mobility”
Sidebar